Lõi lọc đường ống Fusheng AET10

LÕI LỌC KHÍ  AET10
Cấp độ lọc: P/U/H/C
Lưu lượng: 1.2 m3/phút
Lọc bụi xuống còn: 3 – 0.01 micro
Lọc dầu xuống còn: 0.5 – 0.003 PPM
– Liên hệ mua hàng: 0912 73 19 56 – 0902 12 86 50
Email : hdvina84@gmail.com
Danh mục: Từ khóa: