Máy Nén Khí Piston Hitachi Bebicon Không Dầu (Oil-Free Bebicon)

– Cung cấp khí sạch, hiệu suất cao, độ bền cao.

– Khả năng làm mát của đầu bò cao.

– Thời gian làm đại tu (overhaul) máy dài, đơn giản, ít tốn chi phí.