VAN XẢ NƯỚC TỰ ĐỘNG 3403, JORC-HÀ LAN

VAN XẢ NƯỚC TỰ ĐỘNG 3403, JORC-HÀ LAN

 3403

 JORC-HÀ LAN

 6 Tháng

VAN XẢ NƯỚC TỰ ĐỘNG JORC (230V)

MODEL: KAPTIV-CS

KIỂU VAN: TỰ ĐỘNG HOÀN TOÀN (CẢM BIẾN MỰC NƯỚC XẢ)

LƯU LƯỢNG: 100 m3/m

ÁP SUẤT: 0 – 16 bar

KẾT NỐI REN VÀO: 1/2”

KẾT NỐI REN RA: 1/4”

ĐIỆN ÁP : 230V