VAN XẢ NƯỚC TỰ ĐỘNG AOK-20B, OMEGA AIR-EU

VAN XẢ NƯỚC TỰ ĐỘNG AOK-20B, OMEGA AIR-EU

 AOK-20B

 OMEGA AIR-EU

 6 Tháng

PHAO XẢ NƯỚC TỰ ĐỘNG MODEL: AOK-20B

Lưu lượng: 167 lít/phút

Áp suất max: 16 Bar Kết nối: 1/2” (21mm)

Nhiệt độ làm việc: 1,5 tới 65 °C