VAN XẢ NƯỚC TỰ ĐỘNG JAD20, JORC-HÀ LAN

VAN XẢ NƯỚC TỰ ĐỘNG JAD20, JORC-HÀ LAN

 JAD20

 JORC-HÀ LAN

 6 Tháng

PHAO XẢ NƯỚC TỰ ĐỘNG

MODEL: JAD-20

Lưu lượng: 167 lít/phút

Áp suất max: 16 Bar

Kết nối: 1/2” (21mm)

Nhiệt độ làm việc: 1,5 tới 65 °C